Bildterapi

Vad är bildterapi?

I bildterapi arbetar Du med Dina egna bilder. I samarbete med terapeuten kan Du i bilden upptäcka sådant, som Du tidigare inte kunnat ge uttryck för i ord. Därmed kan kontakt upprättas mellan Din inre och yttre verklighet, mellan medvetet och omedvetet. I bildterapi erbjuds Du en plats, ett rum, för den kreativa impulsen. Leken är här en viktig ingrediens.

De flesta människor kan ha nytta av bildterapi

Har Du lätt för att uttrycka Dig verbalt eller har Du svårt att hitta de rätta orden. I bildterapi hjälper bilden till att förklara vad Du innerst inne känner. Bilden ”går bakom” orden. Du erbjuds en möjlighetatt ”tolka” inneboende spärrar som kan vara ett hinder för Din framtida utveckling och Dina relationer till andra människor.Har Du en önskan att utforska skapande uttryck, upptäcka okända sidor hos Dig själv. Bildterapi kan då vara någonting för Dig.