KBT

Kognitiv beteendeterapi

Tankar, känslor och fysiologiska reaktioner (och beteende) påverkar vårt handlande i olika situationer. Begreppet kognitiv beteendeterapi anger att tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. Med beteende menas olika kroppsliga reaktioner, egna tolkningar av händelser och specifika handlingar i olika situationer, som gör att både individen själv och dennes omgivning påverkas.

I samtalen lär sig klienten att se sambandet mellan dessa faktorer. Kognitiv beteendeterapi är strukturerad och har ett målinriktat arbetssätt.

Behandlingsbara områden:

Ångeststörningar och depression, missbruk, ätstörningar, kronisk smärta, sömnproblem, kris/krishantering,

fobi, paniksyndrom, tvångssyndrom, generaliserad ångest, posttraumatiskt stressyndrom.

KBT-tekniker:

Exponering, tanke-känsla-handlings schema, psykoedukation.

Reciprok interaktionsmodell.

SB Söderback BPT

Telefon: 070 – 792 02 03

Adress: Riksvägen 122
Ort: 457 31 Tanumshede

E-Mail: info@sbsoderbackbpt.se
Hemsida: www.sbsoderbackbpt.se