Utbildning

 • Fil mag (beteendevetare)/ leg psykoterapeut (med familjeinriktning)
 • Diplomerad bildterapeut (3-årig utbildning genom Svenska Föreningen för Bildterapi)
 • Fil magexamen inom bildterapi vid Umeå Universitet
 • Kognitiv Beteendeterapi, KBT (1-årig utbildning inom Sverigehälsan)
 • Mäns våld mot kvinnor, 15 p vid Göteborgs Universitet
 • Baskurs i Mindfulness, Sverigehälsan Malmö
 • EMDR Cerificate, level 1. Istanbul Turkiet
 • Kurser i Krishantering och Debriefing Universitetssjukhuset i Linköping m. fl.
 • Orienteringskurs i estetiska och konstnärliga ämnen, Gerlesborgsskolan
 • ABF:s Konstskola i Norrköping
 • Konstvetenskap 60 p, vid Stockholms Universitet
 • Bildvetenskap 60 p, vid Linköpings Universitet

Medlemskap:

 • Riksförbundet PsykoterapiCentrum, RPC
 • Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier, Sf KBT
 • Yrkesföreningen Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter, SRBt

SB Söderback BPT

Telefon: 070 – 792 02 03

Adress: Riksvägen 122
Ort: 457 31 Tanumshede

E-Mail: info@sbsoderbackbpt.se
Hemsida: www.sbsoderbackbpt.se